Opći uvjeti poslovanja

UVJETI KORIŠTENJA ELLA-STYLE.HR INTERNETSKE TRGOVINE

Internetska trgovina www.ella-style.hr brine o pravima potrošača. Potrošač se ne može odreći prava koja su mu dodijeljena Zakonom o zaštiti potrošača. Odredbe ugovora koje su za potrošača nepovoljnije od odredbi Zakona o zaštiti potrošača su nevažeće, a umjesto njih primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača. Stoga, odredbe ovog Pravilnika nemaju namjeru isključiti ili ograničiti prava potrošača koja su im dodijeljena na temelju obveznih odredbi zakona, a sve moguće sumnje treba objasniti u korist potrošača. U slučaju neusklađenosti odredbi ovog Pravilnika s navedenim odredbama, prednost se daje ovim odredbama i treba ih primijeniti.

 1. OPĆE ODREDBE

Internetska trgovina koja je dostupna na internetskoj adresi www.ella-style.hr vodi tvrtka "ATON TRG D.O.O." s ograničenom odgovornošću sa sjedištem na adresi: Arja vas 9/a, 3301 Petrovče, Slovenija; upisana u Registar poduzetnika u Sudskom registru pod brojem KRS: 6011179000; registarski sud u kojem se vodi dokumentacija tvrtke: Okružni sud u Celju; temeljni kapital u iznosu od 7.500,00€; Porezni broj: 76252566i e-mail adresa: info@ella-style.hr.

Pravilnik se odnosi na potrošače.

Administrator osobnih podataka obrađenih u vezi s provedbom odredbi ovog Pravilnika je ATON trg d.o.o., Arja vas 9/a, 3301 Petrovče, Slovenija; upisan u Trgovački registar kod Okružnog suda u Celju pod brojem 6011179000, e-mail adresa: info@ella-style.hr, kontakt telefon: +386 59 699 797 (naknada u skladu s tarifom operatera). Osobni podaci obrađuju se u svrhe unutar opsega i na temelju načela utvrđenih u politici privatnosti koja je objavljena na internetskoj stranici Internetske trgovine. Pružanje osobnih podataka je dobrovoljno. Svaka osoba čije osobne podatke obrađuje Davatelj usluga ili Administrator ima pravo pregledati njihov sadržaj i pravo da ih ažurira i ispravlja.

Definicije:

RADNI DAN – od ponedjeljka do petka, osim državnih praznika, 8:00-16:00 sati.
OBRAZAC ZA REGISTRACIJU - obrazac dostupan u Internetskoj Trgovini koji vam omogućuje stvaranje računa.

OBRAZAC ZA NARUDŽBU - interaktivni obrazac dostupan u Trgovini koji omogućava naručivanje dodavanjem Proizvoda u elektroničku košaricu, unošenje točnih i utvrđivanje uvjeta ovoga Ugovora, uključujući način isporuke i plaćanje.

KUPAC - (1) fizička osoba, koja ima punu pravnu sposobnost, koja ima sposobnost uspješnog preuzimanja obveza, a u slučajevima predviđenim općim propisima i fizička osoba s ograničenom poslovnom sposobnošću; (2) pravna osoba; ili (3) organizacijske jedinice bez pravne osobnosti koju zakon daje pravnu sposobnost; - koja je ugovorna strana Kupoprodajnog ugovora ili ugovora o izvršavanju Elektroničke Usluge.

GRAĐANSKI ZAKONIK - Građanski zakonik od 23. travnja 1964. (NN 1964 br. 16, točka 93, s izmjenama i dopunama).

RAČUN - zbirka podataka u informacijskom sustavu Prodavatelja označena pojedinačnim imenom (nazivom) i lozinkom koje je odredio Kupac, u kojoj su pohranjeni podaci koje je unio Kupac i podaci o sklopljenim Ugovorima o prodaji odnosno Narudžbama stavljenim u Internetsku Trgovinu.

NEWSLETTER - Elektronička Usluga, usluga elektroničke distribucije koju pruža davatelj usluga putem e-maila, koja svim svojim korisnicima omogućuje primanje automatski od Prodavatelja sljedećih izdanja Newslettera koji sadrži informacije o proizvodima, novim proizvodima i akcijama i popustima u internetskoj trgovini.

PROIZVOD – dostupni artikl u internetskoj trgovini koji je predmet kupoprodajnog ugovora između kupca i prodavatelja.

PRAVILNIK - ovi pravilnik Internetske Trgovine.

INTERNETSKA TRGOVINA - Internetska Trgovina pružatelja usluga dostupna je na adresi www.ella-style.hr.

PRODAVATELJ; PRUŽATELJ USLUGA - tvrtka "ATON TRG D.O.O." s ograničenom odgovornošću sa sjedištem na adresi: Arja vas 9/a, 3301 Petrovče, Slovenija; upisana u Registar poduzetnika u Sudskom registru pod brojem KRS: 6011179000; e-mail adresa: info@ella-style.hr.

SPORAZUM O PRODAJI - ugovor o prodaji proizvoda zaključavana ili zaključen između kupca i prodavatelja putem Internetske Trgovine.

ELEKTRONIČKA USLUGA - usluga koju pružatelj usluga elektroničkim putem pruža Kupcu putem internetske trgovine.

KORISNIK USLUGA - (1) fizička osoba s punom poslovnom sposobnošću, a u slučajevima predviđenim općim propisima i fizička osoba s ograničenom poslovnom sposobnošću; (2) pravna osoba; ili (3) organizacijske jedinice bez pravne osobnosti koju zakon daje pravne sposobnosti; - korištenjem ili namjerom korištenja Elektroničke Usluge.

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA - Zakon od 30. svibnja 2014. o zaštiti potrošača ((NN 41/14 i 110/15)

NARUDŽBA - Izjava kupca o namjeri podnesena putem obrasca narudžbe i izravno usmjerena na sklapanje kupoprodajnog ugovora s prodavateljem.

 

2. ELEKTRONIČKE USLUGE U INTERNETSKOJ TRGOVINI

Sljedeće Elektroničke Usluge dostupne su u Internetskoj Trgovini: račun, obrazac za narudžbu i Newsletter.

2.1 Račun

Korištenje računa moguće je nakon što je Kupac ispunio ukupno dva sljedeća koraka:

 • popunjavanje obrasca za registraciju i
 • klik na polje "Registracija". U Obrascu za registraciju potrebno je dostaviti sljedeće podatke Korisnika usluge: ime i prezime, adresu e-pošte i lozinku.

Elektronička Usluga Računa se pruža besplatno i na neodređeni rok. Kupac ima mogućnost, u svakom trenutku i bez navođenja razloga, ukloniti Račun (otkazati
Račun),  slanjem odgovarajućeg zahtjeva Davatelju usluga, osobito putem e-maila na adresu: info@ella-style.hr ili u pisanom obliku na adresu: Arja vas 9/a, 3301 Petrovče, Slovenija.

2.2 Obrazac za narudžbu

Korištenje Obrasca za narudžbu započinje s dodavanjem prvog Proizvoda u elektroničku košaricu u Internetskoj trgovini. Stavljanje narudžbe se vrši nakon što kupac završi dva sljedeća koraka - (1) popunjavanje obrasca za narudžbu i (2) klik na web stranicu Internetskoj Trgovini nakon popunjavanja narudžbe "Naruči i plati" - do tog trenutka moguće je neovisno izmijeniti unesene podatke (u tu svrhu treba pratiti prikazane poruke i informacije dostupne na web stranici Internetske Trgovine). U Narudžbi je potrebno da Kupac dostavi sljedeće podatke o Naručitelju: ime i prezime, adresu (ulica, kućni broj / broj stana, poštanski broj, grad, država), e-mail adresu, kontaktni broj telefona i podatke o Ugovoru o prodaji: Proizvod(i), količinu Proizvoda, mjesto i način isporuke Proizvoda, način plaćanja.

Usluga elektroničkog obrasca za narudžbu je besplatna i jednokratna i isteče kada se narudžbu šalje koristeći obrazac ili kada Naručitelj odustaje od Narudžbe.

2.3 Newsletter

Korištenje newslettera  je moguće nakon izvršenja ukupno dva sljedeća koraka od strane Kupaca - (1) prijava u „newsletter” vidljivoj na Internetskoj Trgovini e-mail adresu na koju će se slati sljedeće izdanja newslettera i (2) klikom na „Pošalji”/ »Pretplati se«. Newsletter također može prijaviti odabirom odgovarajućeg okvira u tijeku postavljanja računa - uz stvaranje računa primatelj prijavljuje se u Newsletter.

Elektronički Newsletter je besplatna usluga na neodređeno vrijeme. Kupac ima mogućnost, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, izbrisanja iz Newslettera (otkaz newslettera) slanjem zahtjeva za odgovarajuća pružatelja usluga, osobito putem e-maila na: info@ella-style.hr ili pisanom obliku na adresu: Arja vas 9/a, 3301 Petrovče, Slovenija.

 2.4 Tehnički zahtjevi

Tehnički zahtjevi potrebni za rad s ICT sustavom, koji se koristi od strane davatelja usluga: (1) računalo, laptop ili drugi multimedijski uređaj s pristupom internetu; (2) pristup  e-mailu; (3) Preporučen web preglednik Google Chrome versija 23.0. i više; (4) Preporučena minimalna rezolucija ekran 1024x768; (5) uključivanje u web pregledniku upis datoteke kolačića i usluge JavaScript.

Kupac je dužan koristiti Internetsku Trgovinu na način sukladan sa zakonom i moralom, dok poštivanje osobnih prava i autorskih prava i pružatelji usluga intelektualnog vlasništva i trećih strana. Kupac je dužan unijeti sve podatke točne i istinite. Primatelju je zabranjena isporuka ilegalnih sadržaja.

2.5. Postupak reklamacije:

Žalbe koje se odnose na pružanje Elektroničkih Usluga od strane Davatelja usluga i druge žalbe vezane uz rad Internetske trgovine (isključujući postupak reklamacije Proizvoda, koji je naveden u točkama 6. i 7. Pravilnika), Kupac može podnijeti, na primjer:

 • u pisanom obliku na sljedeću adresu: Arja vas 9/a, 3301 Petrovče, Slovenija;
 • u elektroničkom obliku putem e-maila na adresu: info@ella-style.hr;

Preporučuje se da kupac u opisu žalbe navede: (1) informacije i okolnosti u vezi predmeta prigovora, posebno vrstu i datum nastanka nepravilnosti; (2) zahtjev Kupca; i (3) kontaktni podaci stranke koja se žali - to će olakšati i ubrzati razmatranje prigovora od strane Davatelja usluga. Uvjeti iz prethodne rečenice su samo preporuke i ne utječu na djelotvornost podnesenih prigovora bez preporučenog opisa prigovora.

Odgovor na pritužbu od strane Davatelja usluga će se obaviti odmah, najkasnije u roku od 14 koledarskih radna dana od primanja poruke Kupca..

 

3. UVJETI ZA ZAKLJUČIVANJE SPORAZUMA O PRODAJI

Sklapanje Ugovora o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja odvija se nakon što je Kupac poslao Narudžbu koristeći Obrazac za narudžbu u Internetskoj Trgovini u skladu s točkom. 2.2 Pravilnika.

3.1 Cijena proizvoda:

Cijena proizvoda prikazana na web stranici Internetske Trgovine izražena je ovisno o izboru kupca u EUR (EUR) ili HRK (hrvatska kuna). Cijena proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na našoj mrežnoj stranici, osim u slučaju očite pogreške. Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, obavijestit ćemo vas što je prije moguće i dati vam mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe. Ako nismo u mogućnosti da vam se javimo, narudžba će se smatrati otkazanom, a svi plaćeni iznosi bit će vam nadoknađeni u cijelosti.

Nismo dužni prodati vam neki proizvod po pogrešno navedenoj nižoj cijeni (čak i kada smo poslali Potvrda o isporuci) ako je greška u cijeni očita i nedvojbena i mogli ste razumno shvatiti da cijena nije točna.

Cijene na mrežnoj stranici uključuju PDV, ali ne uključuju troškove dostave koji se dodaju na ukupnu cijenu (vidi odjeljak o troškovima dostave).

Cijene se mogu promijeniti u bilo kojem trenutku. Međutim, osim kako je prethodno navedeno, promjene neće utjecati na narudžbe za koje smo poslali Potvrdu o narudžbi.

Nakon što ste odabrali sve artikle koje želite kupiti, bit će dodani u vašu košaricu. Sljedeći je korak obrada narudžbe i izvršavanje uplate. U tu je svrhu potrebno slijediti korake postupka kupnje i navesti ili potvrditi tražene podatke u svakom koraku. Osim toga u postupku kupnje prije plaćanja možete mijenjati podatke o svojoj narudžbi. Također, ako ste registrirani korisnik, dostupna vam je povijest svih narudžbi u rubrici „Moj korisnički račun”.

 

3.2 Postupak sklapanja kupoprodajnog ugovora u Internetskoj trgovini pomoću obrasca narudžbe

Sklapanje Ugovora o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja odvija se nakon što je Kupac poslao Narudžbu u Internetskoj Trgovini u skladu s točkom 2.2 Pravilnika.

Nakon slanja narudžbe, Prodavatelj odmah potvrđuje primitak i istovremeno prihvaća Narudžbu za izvršenje. Potvrda o primitku Narudžbe i njegovo prihvaćanje za provedbu vrši se slanjem e-mail poruke od strane Prodavatelja na adresu navedenu u trenutku postavljanja e-mail adrese Narudžbe. E-mail poruka sadrži barem izjavu Prodavatelja o primitku Narudžbe i njegovo prihvaćanje za provedbu i potvrdu kupoprodajnog ugovora. Nakon što Kupac primi gore navedeni e-mail, Kupac i Prodavatelj sklapaju Ugovor o prodaji.

Konsolidacija, čuvanje i pristup sadržaju kupoprodajnog ugovora koji je sklopio Kupac ostvaruje se:

 • dostavljanjem ovih Pravila na web stranici Internetske Trgovine i
 • slanjem e-mail poruku navedenu u točki 2.1 Pravilnika. Sadržaj kupoprodajnog ugovora dodatno se evidentira i osigurava u IT sustavu Prodavčeve Internetske Trgovine.

 

4. NAČINI I UVJETI PLAĆANJA ZA PROIZVOD

Prodavatelj pruži Kupcu sljedeće načine plaćanja prema Ugovoru o prodaji: 

 • Plaćanje pouzećem - u gotovini pri isporuci, samo pri odabiru načina dostave putem kurira. 
 • Plaćanje kreditnom karticom Visa, Mastercard, American Express, Visa Electron i Maestro. Kupac koji plaća kreditnom karticom automatski se vodi na sigurne i zaštićene SSL stranice na kojima upisuje potrebne podatke sa kartice.
 • Elektroničko plaćanje i plaćanje karticom putem Paypal

Nakon što primimo vašu narudžbu, tražimo prethodnu autorizaciju na kartici kako bi se osiguralo da postoji dovoljno sredstava za dovršetak transakcije. Novčani primitak na računu tvrtke Aton trg d.o.o. vidljiv je najranije slijedeći radni dan, odnosno u roku 24-48 sati od trenutka plaćanja (ne računajući vikende, blagdane i praznike). Uplate koje je kupac izvršio u petak najčešće su vidljive u ponedjeljak, kada se proizvodi šalju ekspresnom dostavnom službom.

Kada kliknete na „Potvrdi uplatu”, potvrđujete da je kreditna kartica vaša. Kreditne su kartice podložne provjeri i odobrenju od strane subjekta koji ju je izdao. Ako subjekt ne odobrava isplatu, nećemo biti odgovorni za bilo kakvo kašnjenje ili neuspjeh dostave i nećemo biti u mogućnosti zaključiti bilo kakav ugovor s vama.

Iako poslujemo u lokalnoj valuti i ne naplaćujemo dodatne naknade ni nadoplate, ovo je međunarodna transakcija i vaša vam banka može naplatiti dodatne naknade zbog valutne razmjene u EUR po stopi banke. Stoga, ako bi se iznosi dugovanja/potraživanja na vašoj kreditnoj kartici razlikovali od prikazane cijene na kraju postupka kupnje/potvrđenog iznosa koji će biti vraćen, obratite se svojoj banci za dodatne informacije o troškovima banaka ili razmjenama valuta vezanih za takve transakcije.

 

5. TROŠKOVI, NAČINI I VRIJEME I ISPORUKA PROIZVODA

Isporuka proizvoda dostupna je na teritoriju Republike Hrvatske. Isporuka Proizvoda Kupcu se plaća, osim ako Ugovorom o prodaji nije drugačije određeno. Troškovi isporuke Proizvoda (uključujući troškove prijevoza, dostave i poštanskih usluga) su naznačeni Kupcu prilikom postavljanja Narudžbe, uključujući i trenutak kada Kupac izražava želju sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Prodavatelj pruži Kupcu sljedeće načine isporuke ili preuzimanja Proizvoda:

 • Kurirska pošiljka, kurirska pošiljka pouzeće.

Trškovi isporuke su:

 • Za narudžbe manje od 600HRK, troškovi isporuke su 39HRK.
 • Za narudžbe veće od 600HRK, ispuruka je besplatna.

Rok za isporuku narudžbe je 2-3 radna dana od datuma Narudžbe, osim ako je u opisu navedenog Proizvoda ili prilikom narudžbe naveden kraći ili duži rok. U slučaju Proizvoda s različitim rokovima isporuke, datum isporuke je najduži dan.

 

6. REKLAMACIJA PROIZVODA

Osnova i opseg Prodavčeve odgovornosti prema Kupcu, ako prodani Proizvod ima fizičku ili pravnu grešku (jamstvo) definirani su opće primjenjivim zakonima, osobito u Građanskom zakoniku. 

Prodavatelj je dužan Kupcu isporučiti Proizvod bez nedostataka. 

6.1 Oblika pritužbe:

Pritužbu može podnijeti Kupac, na primjer: 

 • u pisanom obliku na sljedeću adresu: Aton trg d.o.o., Arja vas 9/A, 3301 Petrovče, Slovenija; 
 • u elektroničkom obliku putem e-maila na adresu: info@ella-style.hr;

Preporučuje se da kupac u opisu pritužbe navede:

 • informacije i okolnosti u vezi s predmetom prigovora, a posebno vrstu i datum nastanka kvara;
 • zatraži način usklađivanja Proizvoda s Ugovorom o prodaji ili izjavom o sniženju cijene ili povlačenju iz Ugovora o prodaji; i
 • kontaktne podatke podnositelja pritužbe - to će olakšati i ubrzati rješavanje prigovora od strane Prodavatelja. Uvjeti iz prethodne rečenice su samo preporuke i ne utječu na djelotvornost podnesenih prigovora bez preporučenog opisa prigovora.

Prodavatelj će odgovoriti Kupcu odmah, najkasnije u roku od 5 kalendarskih dana od dana podnošenja. Nedostatak odgovora Prodavatelja u navedenom razdoblju znači da Prodavatelj smatra da je prigovor opravdan.

6.2 Dostava proizvoda:

U slučaju da Prodavatelj odgovori na Kupčevu pritužbu ili da iskoristi Kupčeva prava koja proizlaze iz jamstva, bit će potrebno dostaviti Proizvod Prodavatelju, a Kupac će od Prodavatelja zatražiti da Proizvod isporuči po trošku Prodavatelja na sljedeću adresu: Aton trg d.o.o., Arja vas 9/A, 3301 Petrovče, Slovenija.

Zahtjev za dostavu Proizvoda ne utječe na tijek razdoblja za odgovor Prodavatelja na pritužbu Kupca i ne krši pravo potrošača o zahtjevu od Prodavatelja na rastavljanje neispravnog Proizvoda i ponovno instaliranje Proizvoda nakon što ga zamijeni s onim bez nedostataka ili uklanjanjem kvara navedenog u čl. 561 [1] Građanskog zakonika.

6.3 POSTUPAK REKLAMACIJE:

Žalbe koje se odnose na pružanje Elektroničkih Usluga od strane Davatelja usluga i druge žalbe vezane uz rad Internetske trgovine (isključujući postupak reklamacije Proizvoda, koji je naveden u točkama 6. i 7. Pravilnika), Kupac može podnijeti, na primjer:

 • u pisanom obliku na sljedeću adresu: Arja vas 9/a, 3301 Petrovče, Slovenija;
 • u elektroničkom obliku putem e-maila na adresu: info@ella-style.hr;

Preporučuje se da kupac u opisu žalbe navede: (1) informacije i okolnosti u vezi predmeta prigovora, posebno vrstu i datum nastanka nepravilnosti; (2) zahtjev Kupca; i (3) kontaktni podaci stranke koja se žali - to će olakšati i ubrzati razmatranje prigovora od strane Davatelja usluga. Uvjeti iz prethodne rečenice su samo preporuke i ne utječu na djelotvornost podnesenih prigovora bez preporučenog opisa prigovora.

Odgovor na pritužbu od strane Davatelja usluga će se obaviti odmah, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana njegovog podnošenja.

 

7. PRAVO NA POVLAČENJE IZ UGOVORA

Potrošač koji je sklopio ugovor na daljinu može u roku od 14 kalendarskih dana odustati od njega bez navođenja razloga i bez nastanka troškova, osim troškova navedenih u točki 7.2 Pravilnika. Za ispunjenje roka dovoljno je poslati izjavu prije isteka roka. Upozoravamo, da mora biti roba za povrat cjelokupnoga iznosa, neoštećena.

Potrošač ne može i ne smije zaprimljen Proizvod slobodno koristiti u vremenu do povlačenja iz ugovora. Ne nudimo naime opciju kupovine Proizvoda za testiranje: kupovina na daljinu potrošaču ne daje veće pravo od prava potrošača za kupovinu u fizičkoj trgovini. Potrošač u tom primjeru ne smije koristiti i probavati Proizvod u toj mjeri, u kojoj je apsolutno neophodno odrediti stvarnu situaciju i, kao što je obično slučaj kod trgovina (na primjer, premjestiti odjeću). Svako "ispitivanje" i druge namjene koje odstupaju od gore navedenoga mogu se smatrati korištenjem Proizvoda, što znači da Potrošač odgovara za smanjenje vrijednosti robe,ukoliko je smanjenje posljedica rukovanja, koja nije potrebna kako bi se ustanovila sama priroda, karakteristika i upotreba Proizvoda.

Izjava o povlačenju iz ugovora može se dati, na primjer:

 • u pisanom obliku na sljedeću adresu: Aton trg doo, Arja vas 9/A, 3301 Petrovče, Slovenija;
 • u elektroničkom obliku putem e-maila na adresu: info@ella-style.hr;

Primjer obrasca za povlačenje nalazi se u Privitku 2 Zakona o zaštiti potrošača i dodatno je dostupan u Privitku 1 ovog Pravilnika. Potrošač može koristiti primjerak obrasca, ali nije obvezan.

7.1 Rok za povlačenje iz ugovora počinje teći:

 • za ugovor kojim Prodavatelj oslobađa Proizvod, budući obavezan prenijeti svoje vlasništvo (npr. Kupoprodajni Ugovor) - od preuzimanja Proizvoda od potrošača ili treće strane koju on odredi, osim prijevoznika, a u slučaju ugovora koji uključuje mnoge Proizvode koji isporučuju se odvojeno, u serijama ili dijelovima - od preuzimanja posljednjeg Proizvoda, partije ili dijelova
 • za ostale ugovore - od datuma sklapanja ugovora.

U slučaju povlačenja iz ugovora na daljinu, ugovor se smatra nesklopljenim.

Prodavatelj je dužan odmah, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od datuma primitka potrošačke izjave o povlačenju iz ugovora, vratiti sve uplate koje je izvršio potrošač, uključujući isporuku Proizvoda (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz načina isporuke koji je izabrao Kupac osim najjeftiniji način dostave dostupan u Internetskoj Trgovini). Prodavatelj mora vratiti uplatu istim načinom plaćanja kao i potrošač, osim ako je potrošač izričito pristao na drugačiji način povrata, što za njega ne znači nikakve troškove. Ako Prodavatelj nije ponudio da preuzmi Proizvod od samog Potrošača, on može zadržati povrat primljenih sredstava od Potrošača do primitka Proizvoda ili dostave od strane potrošača dokaza o njegovom povratu, ovisno što se dogodi ranije.

Potrošač je dužan odmah, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od datuma kada se povuče iz ugovora, vratiti Proizvod Prodavatelju ili ga predati osobi koju je ovlastio Prodavatelj za preuzimanje, osim ako Prodavatelj nije predložio da će sam preuzeti Proizvod. Da bi se ispoštovao rok, dovoljno je vratiti Proizvod prije njegovog isteka. Potrošač može vratiti Proizvod na sljedeću adresu: Aton trg doo, Arja vas 9 / A, 3301 Petrovče, Slovenija.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

7.2 Mogući troškovi vezani za povlačenje potrošača iz ugovora, koje je potrošač dužan snositi:

 • Ako je Potrošač izabrao način isporuke Proizvoda osim najjeftinijeg standardnog načina dostave koji je dostupan u Internetskoj Trgovini, Prodavatelj nije obvezan vratiti dodatne troškove koje je Prodavatelj imao na teret.
 • Potrošač snosi izravne troškove vraćanja Proizvoda.

7.3 Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora na daljinu iz ovoga odsjeka ako je:

 • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 • proizvod opran, isproban (mrlje od šminke, miris tijela, dezodorans ili miris parfema), ili nije u originalnom odnosno neoštećenom pakiranju.

Ako bilo koji od gornjih uvjeta nije ispunjen, takvu pošiljku možemo odbiti ili i dalje ga primamo nakon dogovora s kupcem, ali uz plaćanje popravka, čišćenja ili zamjene originalne ambalaže.

Da biste to izbjegli, molimo vas da prvo iskušate odjeću i operite je samo ako vam odgovara. Kada isprobavate odjeću, molimo da to radite nenaličeni i bez upotrebe antiperspiranta ili parfema.

Ako vam Proizvod kojeg ste primili ne odgovara možete ga zamijeniti ili vratiti.

 

8. IZVANSUDSKI NAČINI RJEŠAVANJA REKLAMACIJA I ZAHTJEVA I PRAVILA PRISTUPA OVIM POSTUPCIMA

Poduzeće će se potruditi da svaku nejasnost, prigovor ili pritužbu riješi u što kraćem roku, pri čemu će poštivati Zakon o zaštiti potrošača i maksimalno će se potruditi postići dogovor.

Korisnicima je dostupno više načina za kontaktiranje:

 • pismenim putem na adresu: Aton trg d.o.o., Arja vas 9/a, 3301 Petrovče, Slovenija.
 • pismeno na elektronsku poštu: info@ella-style.hr
 • pozivom na telefonski broj +386 59 699 797

Postupak rješavanja je povjerljiv. Ako sporazum neće biti moguć, pravni sud u Celju je nadležan za sporove.

 

9. ZAVRŠNE ODREDBE

Ugovori sklopljeni putem Internetske Trgovine zaključeni su na hrvatskim jeziku.

Sadržaj web stranice Internetske Trgovine, uključujući tekstove, grafiku, fotografije, animirane fotografije, filmove, ilustracije i, u nekim slučajevima, zvukove i softver, vlasništvo je ella-style.hr. Ovi su sadržaji zaštićeni autorskim i drugim zakonima. Njihovo korištenje dopušteno je samo uz izričitu suglasnost ella-style.hr.

9.1 Promjena propisa:

Pružatelj usluge zadržava pravo izmjene Pravilnika iz važnih razloga, odnosno promjena u zakonu - u mjeri u kojoj te promjene utječu na provedbu odredbi ovog Pravilnika.

U slučaju sklapanja na temelju ovog Pravilnika neprekidnih ugovora (npr. Pružanje Elektroničke Usluge - Račun), izmijenjeni propisi obvezuju Kupaca ako ispunjavaju uvjete navedene u čl. 384 i 384 [1] Građanskog zakonika, odnosno Primatelj usluge je ispravno obaviješten o promjenama i nije raskinuo ugovor u roku od 14 kalendarskih dana od datuma obavijesti. U slučaju da bi izmjena Pravilnika rezultirala uvođenjem novih naknada ili povećanjem postojećih Kupaca, potrošač ima pravo povući se iz ugovora.

U slučaju sklapanja ugovora na osnovi ovog Pravilnika, ugovora  različite prirode od neprekinutih ugovora (npr. Ugovor o prodaji), izmjene Pravilnika ni na koji način neće utjecati na prava Kupaca / Kupaca koji su potrošači prije stupanja na snagu izmjena i dopuna Pravilnika, osobito izmjene Pravilnika, utjecaj na već postavljene ili predane narudžbe, naručene narudžbe te izvršene ili izvršene prodajne ugovore.

U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom primjenjuju se zakonski propisi
na snazi na teritoriju Hrvatske: Građanski zakonik; Zakon o Elektroničkim Uslugama od 18. srpnja 2002. (Zbornik zakona br. 144, točka 1204, s izmjenama i dopunama); Ugovori o prodaji sklopljeni od 25. prosinca 2014. s kupcima koji su potrošači - odredbe Zakona o zaštiti potrošača od 30. svibnja 2014. (Zakon o zakonima iz 2014., točka 827, s izmjenama i dopunama); i druge odgovarajuće odredbe opće primjenjivog zakona. 

 

PRIVITAK BR 1 U PRAVILNIKU ZA INTERNETSKU TRGOVINU

PRIMJERAK OBRASCA POVLAČENJA IZ UGOVORA 

Izrađen na temelju Aneksa 2 Zakona od 30. svibnja 2014. o zaštiti potrošača (Pravilnik o časopisima iz 2014., točka 827, s izmjenama i dopunama) (ovaj obrazac treba popuniti i poslati samo ako želite odustati od ugovora)